16.7.13

Nieuwe planten door opwarming milieu

De Bithynische wikke is een voor onze grensregio nieuwe plant. De wikke lijkt zichzelf vlak over de grens in Sluis te hebben uitgezaaid vanaf de Franse kust. Een berm vlakbij Oostburg is nu de meest noordelijk gelegen plaats op aarde waar deze wikke voorkomt. Volgens deskundige Awie de Zwart gaat het om een heel bijzondere vondst. In een vrij ruige vegetatie op het talud van een (nu droge) bermsloot naast een fietspad  vond hij op een oppervlak van circa vijftien bij twee meter een populatie van zo’n vijftig planten van Bithynische wikke. In bloei en met rijpende peulen. De Bithynische wikke (Vicia bithynica) heeft een tweekleurige bloem: de vlag is paars, de zwaarden en kiel wit.