22.5.13

Vangstdatum van de vis niet op etiket

De visserijtechniek moet straks op de visverpakking vermeld worden, vermelding van de vangstdatum wordt echter toch niét verplicht. In Brussel is politieke overeenstemming bereikt over de nieuwe Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) met in het bijzonder regels voor consumenteninformatie op de visverpakking. De overkoepelende vishandel noemt de resultaten een succes: etikettering van de vangstdatum wordt louter vrijwillig, en de GMO-regels blijven alleen gelden voor verse vis (waaronder ‘Brussel’ ook verstaat: vers ingevroren en filets) en dus niet voor bewerkte visproducten (waarbij de samenstelling wordt gewijzigd door bijvoorbeeld paneren of marineren). Wat wel gaat veranderen is dat de huidige aanduidingen van de vangstgebieden specifieker moeten worden, en dat ook de vangstmethode aangeduid moet worden. Technische details hierover moeten nog vastgesteld worden. De Europese vishandel had zich sterk verzet tegen aanvankelijke plannen van de Europese Commissie om naast een houdbaarheids- en invriesdatum ook de vangstdatum verplicht op de etiketten te vermelden.