22.5.13

MAKZ trekt kaarten van kwaliteit en inzet op talenten

MAKZ, Middenschool en Atheneum Knokke-Heist Zwinstede, trekt vanaf volgend jaar resoluut de kaarten van onderwijskwaliteit én een maximale inzet op de talenten van jongeren. MAKZ, kandidaat ‘Strafste School van Vlaanderen’ bestaat uit 2 campussen, één in Heist en één in Knokke. Op de campus in Heist worden leerlingen praktisch de vaardigheden van houtbewerking en haartooi onderwezen, terwijl op de campus in Knokke alles in het teken staat van Wetenschappen en Ondernemen. Daarnaast kunnen de leerlingen kiezen uit een aantal ‘talenturen’.

In de Middenschool, de eerste graad dus, kunnen leerlingen uit de A-stroom kiezen voor traditionele richtingen Latijn en moderne wetenschappen, maar ook voor techniek-wetenschappen en sport, waarbij men wekelijks 3 uur extra sport krijgt. In het tweede leerjaar komt daar ook nog handel bij. Leerlingen in het eerste jaar van de B-stroom kiezen voor een traject met ofwel meer sport, ofwel extra Nederlands, wiskunde, expressie en sociale vorming.

Het nieuwe sportaanbod komt er met ondersteuning van sportcoryfeeën  Frank Van Leenhove, Stefaan Obreno, Frank Daese en de sportdienst van Knokke-Heist en de lokale sportclubs. De school kan gebruik maken van de zeer uitgebreide sportinfrastructuur op de gemeente en besteedt ook aandacht aan watersport, tennis, golf, zwemmen, verdedigingssport, …

Op de campus in Knokke moeten leerlingen in de tweede graad eerst een keuze maken tussen ASO, Handel of Kantoor. Binnen het studiegebied ASO kunnen ze kiezen tussen Latijn, Wetenschappen, Economie of Humane Wetenschappen. Dit combineren ze met eigenzinnige talenturen. Het gaat hier over één namiddag per week. Hierbij kunnen de leerlingen kiezen voor opties die ook op de meeste andere scholen bestaan, zoals extra talen of extra wiskunde. Daarnaast is er ook keuze uit minder evidente talenten. Wie kiest voor sport krijgt opnieuw zwemmen, tennis, watersport, fitness en zelfverdediging. Wie kiest voor digital arts krijgt les over foto- en videobewerking, wie kiest voor kunstacademie krijgt muziek en toneel, wie kiest voor Human Interest krijgt drie uur per week les over mens, wereldbeelden en maatschappij en je kan zelfs kiezen voor Grieks. De leerlingen van Handel en Kantoor kunnen ook kiezen voor een unieke studieoptie in Vlaanderen: kusttoerisme. Hierin leren leerlingen hun talenten ontplooien voor toerisme en public relations binnen de kustregio, Brugge en Zeeuws Vlaanderen.

In de derde graad kiezen de leerlingen opnieuw tussen ASO, Handel of Kantoor. Binnen het studiegebied ASO kiezen de leerlingen voor Wetenschappen, gecombineerd met Moderne Talen, Latijn of Wiskunde, voor Economie of Humane Wetenschappen. De talenturen zijn ongeveer dezelfde als in de 2de graad, al heb je hier nog enkele extra opties: Spaans, Duits, 3 uur extra wiskunde of management en organisatie, dat gegeven wordt door de directeur zelf.  Ook in het 7de jaar beroepsonderwijs zijn er 3 nieuwe keuzes. Eén in het studiegebied houtbewerking, namelijk Interieurinrichting en twee in het studiegebied handel en kantoor: enerzijds Immobiliën en Marketing, anderzijds Shopmanagement en Marketing.
Daarnaast zijn er tijdens de middagpauze tal van talentactiviteiten, zoals schaken, Russisch, muziek, sport en creatief schrijven.