23.5.13

Overname beheer Bosje van Heist

Komende week vrijdag is er gemeenteraad in Knokke-Heist. Het college zal dan onder meer aan de raadsleden vragen om het plan goed te keuren waarbij het dagelijks beheer en het onderhoud van het Bosje van Heist over te nemen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK). Dat agentschap ressorteert onder het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken. Het Directeur Generaal Willemspark vormt een groene long tussen Heist en Duinbergen. Het fungeert als belangrijke stapsteen tussen verschillende parken, nl. het Jozef Stübbenpark, Park 58 en het toekomstige Stadsrandbos. De kerntaken van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust zijn zeewering, kust-, jacht- en vissershavens, Vlaamse hydrografie en kustbeheer. Om die reden werd gevraagd om het dagelijks beheer en onderhoud van het Bosje van Heist over te nemen. MDK behoudt haar bevoegdheden inzake de kustverdediging.

Het Agentschap^heeft het gebied de voorbije maanden een grondige facelift gegeven. Dit alles in uitvoering van het Bosbeheersplan dat voor het gebied werd opgemaakt voor een periode van 20 jaar. De grote vijver en de bomen errond zijn verdwenen. In de plaats is een grote open ruimte met zitbanken gekomen. De kleine vijver werd opnieuw aangelegd met natuurlijke oevers. De pergola kreeg ook een nieuwe ‘look’ en de zitbanken zijn waar nodig vernieuwd. Om de padenstructuur overzichtelijk te houden werden een aantal paden verwijderd of vernieuwd. Ook de duinovergang die de doorsteek naar het strand voorziet, werd vernieuwd. De bomen werden uitgedund om meer lichtinval in het bos te creëren.
Deze overname van beheer kadert binnen het beleidsplan waarbij het gemeentebestuur de aanleg van natuur voorziet op het openbaar domein met het oog op een recreatief en educatief gebruik door verschillende gebruikers.