21.5.13

OCMW Knokke-Heist vraagt verlenging erkenning als schuldbemiddelaar

De OCMW Raad heeft beslist om bij de Vlaamse Gemeenschap een verlenging aan te vragen als instelling voor schuldbemiddeling.  De oorspronkelijke erkenning dateert trouwens al van 1999. Vorig jaar waren 164 gezinnen in het kader van schuldhulpverlening bij het OCMW Knokke-Heist in begeleiding. Hiervan hadden 20 gezinnen een collectieve schuldenregeling en zaten 37 personen in budgetbeheer (bij  17 personen was hieraan ook een collectieve schuldenregeling verbonden).  De overige gezinnen werden in kader van budgetbegeleiding geholpen.

In 2001 werd de samenwerking met het OCMW Brugge opgestart. Zij nemen alle aspecten van de collectieve schuldbemiddeling op zich met uitzondering van het maken van het verzoekschrift en het dagelijkse budgetbeheer of –begeleiding (deze laatste worden uitgevoerd door het OCMW Knokke-Heist zelf). Reeds een aantal jaren stellen we vast dat de dossiers budgetbeheer voornamelijk bestaan uit werkende personen. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen meer steungerechtigden gekend waren bij de dienst budget.

De aard van schulden zijn meer en meer vaste kosten en energieschulden. Er is nu een grote diversiteit aan schulden terwijl dat vroegervaker louter leningen waren. Nu wordt vaak een lening afgesloten om  schulden aan vaste kosten te betalen. Personen met een vervangingsinkomen (leefloon, minimum werkloosheidsuitkering en ziektevergoeding ) kunnen er nauwelijks nog in slagen  hun vaste kosten betaald te krijgen. In bepaalde situaties worden gezinnen  bijna genoodzaakt  boedel- en/of overlevingsschulden te maken, op die manier is de kans groot dat je in een schuldenspiraal terecht komt. Er zijn ook meer vaste kosten aan het leven verbonden in vergelijking met 10 jaar terug: digitale tv, internet, gsm verbruik en aankoop gsm, verplichte pc voor studenten,...Bovendien is er een algemene drempelverlaging om een lening aan te gaan (boodschappen op afbetaling, elektronica,...), reclame beïnvloedt  en hebben vaak heel verleidelijke aanbiedingen. Omwille van bovenstaande redenen werd o.a. daarom in april 2013 het schulpreventieproject “Boost your money” op poten gezet.