22.11.13

Wintervogels landen in het Zwin

Er zitten al opvallend méér wintereenden in het Zwingebied. Je hoort het aan het 'fluiten' van de smienten maar je ziet het ook aan de steeds talrijker wordende silhouetten van wilde eenden, op de waterplassen. Er zijn ook opvallend veel vluchten kolganzen die het gebied overvliegen. Je merkt het dus niet enkel aan de lage temperaturen, maar ook aan de aankomst van al die typische wintervogels dat de herfst nu wel echt op zijn einde loopt.