20.11.13

Meer dan de helft gelooft niet meer

Een onderzoek van Het Nieuwsblad in de regio Knokke-Heist Brugge geeft aan dat 55 procent van de ondervraagde mensen niet of nauwelijks nog gelovig zijn. Meer bepaald zegt 30 procent eerder niet gelovig te zijn en 25 procent voelt niets voor een godsdienst en zegt helemaal niet gelovig te zijn. Een kwart van de mensen zijn het voorbije jaar niet één keer in een kerk geweest. Drie kwart van de ondervraagden ging enkel de kerk binnen ter gelegenheid van een begrafenis. Het blijkt dat de kerk voor velen enkel nog is voor het showgebeuren zoals huwelijken. Enkel 7 procent noemt zichzelf nog uitgesproken gelovig.

Het is niet te verwonderen dat het geloof z’n beste tijd gehad heeft. Geloof is ontstaan uit voorhistorische rituelen die houvast moesten geven bij dingen waarvoor geen verklaring was. Een ratjetoe van goden werd uiteindelijk herleid tot de idee van één god.  Dit leidde tot controlerende kerkgenootschappen die de mensen onder de knoet probeerden te houden. Een hele middeleeuwen lang is dat ook gelukt. Kerken werden een dure verzekeringsmaatschappij met als enige product een onbestaand “eeuwig leven”. Alhoewel heel wat gelovigen en dienstvoorgangers bijzonder goed werk hebben verricht en hun medemens hebben geholpen blijft het zo dat godsdiensten in hele perioden van de geschiedenis het grootste kwaad waren dat deze planeet ooit is overkomen. De voorbije jaren heeft de wetenschap meer en meer geheimen ontsluierd en hebben de kerken eindelijk hun vat verloren op de meeste mensen. En dat is een goede zaak. Iedereen moet uit zichzelf kunnen voorbeeldig leven en daar is beslist geen kerk voor nodig.