8.8.13

Midzomerraad van het OCMW neemt sociale beslissingen

Op de midzomerraad van 7 augustus werden door de het OCMW Knokke-Heist een aantal belangrijke beslissingen genomen. Zo zal de dienst in het nakende schooljaar opnieuw samen met Open School Brugge een cursus alfabetisering anderstaligen inrichten in het Sociaal Huis. In het vorige schooljaar volgenden 11 cursisten met succes deze opleiding welke hun mogelijkheden voor integratie sterk verhoogd. De kosten worden integraal gedragen door het lokale bestuur. De raad besliste verder de verkoopprijzen van de thuisbezorgde maaltijden niet te verhogen. De maaltijden met de formule van de koude lijn zijn trouwens een groeiend succes. De standaardprijs bedraagt verder 6.95 euro per volledige maaltijd. Het sociaal tarief is lager.

Opvang asielzoekers
Ook zal het OCMW een plaats in het Lokaalinitiatief voor asielzoekers omzetten in een plaats voor crisisopvang. Net zoals andere besturen heeft het OCMW Knokke-Heist  een samenwerkingsovereenkomst met Fedasil voor de opvang van asielzoekers. Vastgesteld wordt dat de instroom vanuit Fedasil naar de lokale besturen ook in onze badstad sterk is gedaald, waardoor ruimte vrij komt voor een andere sociale invulling.

Woningproject voor senioren
Het OCMW beschikt over acht oudere woningen voor senioren in de Moriaan te Westkapelle. Samen met de gemeente zal de mogelijkheid worden onderzocht om via een nieuwbouw deze woningen te integreren in een project op het oude voetbalterrein in Westkapelle. Een doorgangswoning voor tijdelijk verblijf wordt met subsidies van de Nationale Loterij opgefrist.  

Groene stroom
Traditioneel ondersteunt het Sociaal Huis Knokke-Heist een aantal campagnes waarop elke inwoner van Knokke-Heist kan intekenen. Dit najaar is onder andere een nieuwe groepsaankoop groene stroom en een project rond vergelijken van communicatietarieven ( internet, telefonie, televisie,..)  voorzien. Het infopunt van het Sociaal Huis hoopt het grote succes van het voorbije jaar nog  te kunnen overstijgen. Steeds meer mensen vinden het Sociaal Huis in kader van energievragen. De groepsaankoop 2012-2013 trok 169 inwoners van Knokke-Heist naar het Sociaal Huis.


Voor meer informatie omtrent de dienstverlening van het OCMW kan men onder andere steeds terecht op de website Sociaal Huis Knokke-Heist – rubriek OCMW (sociaalhuis.knokke-heist.be/ocmw).