9.8.13

Aanpassing bouwvergunning in strijd tegen meeuwenoverlast

Volgens het gemeentebestuur van Knokke-Heist wordt de meeuwenoverlast in de badstad wel degelijk aangepakt. Het gemeentebestuur werkt op permanente basis aan preventie via infocampagnes, een voederverbod, vroeger ophalen van huisvuil en het ontraden van broeden op daken. Zopas werd nu ook de dienst Ruimtelijke Ordening-Stedenbouw ingeschakeld in de strijd tegen de broedende meeuwen. Voortaan wordt er in de bouwvergunning in Knokke-Heist een bijkomende voorwaarde opgelegd. In de gebouwen moet er een betere toegang zijn tot het dak zodat de nestenbouw makkelijker kan verhinderd worden. Eigenaars en bewoners moeten er in het voorjaar alles aan doen om nestvorming op platte daken te voorkomen. Eieren mag men echter nooit vernietigen. Niet alleen omdat meeuwen beschermde vogels zijn, maar gewoon omdat het niet helpt. De vogels leggen gewoon nieuwe eieren. Dat ligt in hun natuur.
Dit jaar kreeg het gemeentebestuur op 9 april een vergunning voor het verstoren van broedplaatsen, het wegnemen van nesten en het schudden/prikken van eieren van de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. De vergunning geldt enkel in een beperkt gebied (1) tussen de Zeedijk en enkele centrumstraten in Heist en Knokke.
Elk jaar opnieuw stuurt het gemeentebestuur een brief naar de agentschappen, immo’s en syndicussen met de vraag om werkzaamheden uit te voeren en maatregelen te treffen op de appartementsgebouwen. Dit houdt in dat het dak van het gebouwencomplex regelmatig betreden wordt, mogelijk nestmateriaal verwijderd wordt en er op risicolocaties netten en pinnen geplaatst worden.
Als burgers nestvorming opmerken binnen de toegelaten zones kan men telefonisch contact opnemen met de dienst Milieu-Natuur via het nummer 050 630 185. Daarna komt de brandweer om het nestmateriaal te verwijderen of de eieren te schudden en prikken.


(1) Beperkt gebied: ten zuiden begrensd door de Elizabetlaan vanaf Zeedijk-Heist huisnummer 64 tot en met Zeedijk-Knokke centrum huisnummer 748 en door de Kustlaan vanaf Zeedijk-Knokke Oost huisnummer 749 tot en met Zeedijk-Het Zoute huisnummer 831) en in de afdeling Heist (de rechthoeken begrensd door de Elizabetlaan, Heistlaan, Koudekerklaan en de Bondgenotenlaan en Kursaalstraat ) en Knokke (de rechthoeken begrensd door de Elizabetlaan, Koningslaan, Boudewijnlaan en Piers de Raveschootlaan).