23.7.13

Meeuwenoverlast dreigt groter te worden

In de regio van Knokke-Heist en Zeebrugge dreigt de overlast door meeuwen volgend jaar een stuk groter te worden, vooral tijdens het broedseizoen. Om te beginnen is er het feit dat de visdief, dwergstern en de grote stern opnieuw broeden aan onze Oostkust. Dat komt omdat enige maanden geleden een schrikdraad werd geplaatst tegen vossen op het sterneneiland in Zeebrugge. Het broedgebied werd ook vergroot door een extra stuk schiereiland op te spuiten. Meer jongen betekent ook dat de jacht naar eten intensiever zal worden gevoerd. De vis die de visdief, dwergstern en de grote stern uit zee halen zal voor de meeuwen een streep door de rekening betekenen. Daarbij komt nog dat de Europese Unie een discarverbod heeft uitgevaardigd voor de vissers. Dat houdt in dat geen ongewenste maar dode bijvangsten meer mogen worden overboord gezet. Dit heeft als direct gevolg dat er minder eten zal zijn voor hongerige meeuwenkuikens. De meeuwen zullen dan ook genoodzaakt zijn om nog meer aan land eten te zoeken voor hun kroost.