24.7.13

Positieve evaluatie veiligheids- en preventieplan in Knokke-Heist

Op 20 juni  bracht een lokaal adviseur van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een bezoek aan Knokke-Heist in het kader van de evaluatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan (SVPP) voor de jaren 2011 en 2012. De evaluatie had als doel na te gaan hoe en in welke mate de doelstellingen van het plan voor deze periode behaald werden. In een schrijven laat Directeur a.i. Rachid Kerkab van de Lokale Integrale Veiligheid burgemeester Graaf Leopold Lippens weten dat de preventiedienst uitstekend werk heeft geleverd. “De gemeente kan mooie resultaten voorleggen. Onze evaluatie van het strategisch veiligheidsplan van Knokke-Heist voor 2011 en 2012 is dan ook positief”, besluit Directeur a.i. Rachid Kerkab.

Het gemeentebestuur heeft in het kader  van de eindevaluatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan voor 2011 en 2012 een grondig uitgewerkt evaluatiedossier ingediend. Het dossier omvat zowel acties tegen inbraak van woningen, sociale overlast, fietsdiefstal en andere diefstalfenomenen. De eindevaluatie maakte voor de Directie Lokale integrale Veiligheid een grondige analyse mogelijk van het veiligheids- en preventiebeleid in onze gemeente.

De algemene positieve conclusie over de werking van de preventiedienst ligt volledig in de lijn van het vorige terreinbezoek. “Deze dienst speelt een centrale rol in de realisatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan en de ontwikkeling van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. Dit krijgt concreet vorm door de sterke overlegstructuur en de vele goede projecten en acties die rond de fenomenen worden uitgevoerd. De lokale veiligheidsdiagnostiek is hierbij beleidsmatig en operationeel van grote waarde. We kunnen de gemeente aanmoedigen op de ingeslagen weg verder te gaan en het lokaal integraal veiligheidsbeleid verder te ontwikkelen”, aldus de Directie Lokale integrale Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.