26.7.13

Greenpeace wil verbod boomkorvisserij op Vlakte van de Raan

De zware boomkorvisserij moet volgens Greenpeace onmiddellijk verboden worden in de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Voordelta en Vlakte van de Raan. Greenpeace verzet zich in het algemeen tegen ‘de drastische achteruitgang(!) van de visbestanden en de vernietiging van het leven in de zeebodem, grotendeels veroorzaakt door de boomkorvisserij’. De zware bokkenvisserij (met wekkerkettingen) moet onmiddellijk verboden worden, omdat er volgens Greenpeace voldoende wetenschappelijk bewijs is voor schade door de boomkor, en in ieder geval onvoldoende is aangetoond dat de boomkor géén schade toebrengt aan de natuur in de betreffende beschermde gebieden. Greenpeace wijst met name op schade aan schelpdieretende vogels, verlies van benthische biodiversiteit, negatieve effecten op vissoorten (vooral haaien en roggen) en tijdelijke toename van voedsel voor aaseters.