26.7.13

Tegen eind 2013 biometrische paspoorten in Knokke-Heist

Vanaf september 2013 begint de uitrol van de FOD Buitenlandse Zaken voor de biometrische kits. Dit betekent dat alle Belgische gemeenten systematisch overschakelen op een nieuw paspoort waarbij niet enkel van de burger een pasfoto wordt gevraagd maar ook vingerafdrukken worden genomen. Verder wordt de handtekening niet meer op papier gezet maar meteen via een pen-PAD elektronisch verwerkt.


De FOD Buitenlandse Zaken werkt al enkele jaren aan de integratie van een biometrisch paspoort. Dit project zit nu in de pilootfase. Sinds december 2012 worden in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe paspoorten afgeleverd conform de Europese ICAO-normen. Deze normen vereisen dat er biometrische gegevens worden opgenomen. Dat houdt in dat de ambtenaar van dienst bij elke aanvraag, naast de elektronisch geregistreerde handtekening en een ingescande foto, ook digitale afdrukken moet nemen van de tien vingers. Dit trio van data vormt de sleutel tot identificatie van de persoon. Om al deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van een vingerafdrukscanner, een signature PAD voor de opname van de ingescande handtekening, een A6 scanner voor de pasfoto en een documentenlezer voor de activering van de nieuwe kaarten. 

Knokke-Heist heeft recht op 3 bio-kits die de gemeente 3063 EUR zullen kosten. Het Ministerie van Binnenlandse zaken komt voor ruim 11.000 EUR tussen. Het gemeentebestuur moet wel nog een onderhoudsovereenkomst voor 5 jaar afsluiten, ten bedrage van 1430 EUR per jaar. De goedkeuring van de overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken zal eind augustus ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.