27.11.13

Wrakken voor de kust beschermd

De nieuwe wrakkenwet beschermt vanaf nu al het maritiem en cultureel erfgoed in het Belgisch deel van de Noordzee. Voor de kust van Knokke-Heist tot De Panne zonken de voorbije eeuwen heel wat vaartuigen. Vooral tijdens de twee wereldoorlogen bleven heel wat schepen voor onze kust. Ook liggen er vliegtuigwrakken en andere obstakels  Omdat heel wat boten niet meer geborgen kunnen worden of beter blijven liggen ter bewaring, of zelfs nog niet ontdekt zijn, is er nu een nieuwe wrakkenwet die het cultureel erfgoed onder water beschermt en meteen in regel is met het Unesco-verdrag. Concreet zal het erfgoed in de exclusieve economische zone en het continentaal plat, dat al meer dan 100 jaar onder water zit, beschermd worden. In de territoriale zee, waar België volledige soevereiniteit geniet, zal ook het erfgoed jonger dan 100 jaar beschermd worden. In totaal zijn in het Belgische deel van de Noordzee al ruim 250 scheepswrakken door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust in kaart gebracht.. Voor de kust van Knokke-Heist liggen onder meer wrakdelen van de Prangenhof, Empire Blessing, Anna Catherina en een 10-tal onbekende scheepswrakken.