27.11.13

Hogere belasting op leegstand, ontbrekende parkeerplaatsen, begravingen en trottoirkunst

Tijdens de gemeenteraad donderdagavond buigen de raadsleden in Knokke-Heist zich onder meer over het Budget voor 2014 en het Meerjarenplan voor de periode tot 2019. De meerderheid stelt voor om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd op 1900 te houden. Ook de belasting op de tweede verblijven blijft in eerste instantie ongewijzigd op 700 euro voor het aanslagjaar 2014. De belasting voor een met een chalet gelijkgestelde caravan wordt op 350 euro vastgesteld. Vanaf 2015 zal jaarlijks een verhoging ingevoerd worden van 10 euro voor een tweede verblijf dat geen stacaravan is en 5 euro voor een stacaravan. Daarmee wil de gemeente zich indekken tegen inflatie. Dezelfde tweede verblijftaks is van toepassing in de hele gemeente. Het bestuur heeft voorstellen om de verblijftaks in de niet-toeristische zone duurder te maken niet weerhouden.
Heel wat belastingen blijven ongewijzigd voor 2014. Belangrijke uitzondering daarop is de belasting op ontbrekende parkeerplaatsen. Het college zal aan de gemeenteraad voorstellen om deze belasting te verdubbelen van 2.000 naar 4.000 euro per ontbrekende parkeerplaats. Uiteraard geldt dit niet voor gebouwen waar dergelijke parkeerplaatsen niet kunnen gerealiseerd worden zoals langs de zeedijk.
Het tarief voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde of verwaarloosde gebouwen wordt eveneens verdubbeld naar 5.000 euro per jaar. De activeringsheffing op onbebouwde percelen wordt vastgesteld op 2 euro per vierkante meter oppervlakte. Dit komt in plaats van een heffing per strekkende meter bouwgrond palend aan de weg. Om grondspeculatie tegen te gaan en de verkoop van bebouwbare percelen te stimuleren zal dit belastingstarief elk jaar vermeerder met 0,20 euro per vierkante meter.
De tarieven voor begravingen en grafconcessies worden verdriedubbeld. De tarieven zijn volgens de meerderheid niet meer actueel en lager dan andere gemeenten in de buurt. Daardoor kiezen heel wat niet-inwoners om zich in Knokke-Heist te laten begraven.

Opmerkelijk is dat bij de inname van het openbaar domein niet alleen voor koopwaren en reclameborden een belasting zal worden geheven, maar ook voor kunst. Heel wat zaken poten een kustwerk neer voor hun zaak om belangstelling te wekken. Voor elk dergelijk kunstwerk zal jaarlijks 75 euro moeten betaald worden.