26.11.13

“Niks nieuws in meerjarenplan” in Knokke-Heist zegt N-VA

Komende donderdag staat op de agenda van de gemeenteraad in Knokke-Heist onder meer het Meerjarenplan 2014-2019. Volgens de oppositie, die opties en cijfers reeds kon inkijken, is er weinig nieuws onder de zon. Het meerjarenplan mist volgens N-VA fractieleider Cathy Coudyser ambitie. Alhoewel een inhaalbeweging gemaakt wordt op het vlak van de sociale woningen wordt bitter weinig gedaan aan echt betaalbaar wonen in Knokke-Heist. Dat is broodnodig, ondermeer met de komst van het nieuwe ziekenhuis. Specialisten, dokters en verplegers van Zeno (de grootste werkgever in de badstad) zullen bijna onmogelijk een betaalbare woning kunnen vinden in de gemeente.
Ook blijft de meerderheid volgens de N-VA de lokale economie stiefmoederlijk behandelen. De oppositiepartij pleit voor een ondernemersloket, dat starters en bestaande bedrijven kan begeleiden. Ook breekt men een lans voor een horecabeleidsplan of een middenstandsbeleidsplan. Creatieve bedrijven zouden volgens de N-VA een plaats kunnen krijgen in een cluster rond de piazza van Duinenwater.
Het heraanleggen van de Lippenslaan zit er aan te komen. De oppositiepartij is van mening dat daarbij maximaal moet worden ingezet op wandelaars en fietsers. Men wil de laan autovrij of autoluw maken en omtoveren tot een soort “ramblas”, met een brede wandelweg, meer en grotere terrassen, bomen en zitbanken en minder ‘verrommeling’ door verkeerspalen en publiciteitsborden die nu de Lippenslaan ontsieren.
De N-VA pleit ook voor de realisatie van een “Kenniscentrum van de Zorg”. Met het nieuwe ziekenhuis en een vergrijzende bevolking, lijkt een dergelijk kenniscentrum ideaal om alle zorgverstrekkers samen te brengen.
Donderdag beslist de gemeenteraad ook over de toekomst van De Raan en het ontwerp Ruimtelijk UitvoeringsPlan Zeedijk-Heist. Wat de site van De Raan betreft blijft de N-VA voorstander van een “marienepolis” van de Noordzee. De site zou een centrum worden voor doe-activiteiten rond de zee, duurzame energie enz.. De partij is geen voorstander van de bouw van een hotel op de site van De Raan. De meerderheid lijkt echter al vergevorderde plannen te hebben in die richting.
In verband met het Casino vraagt de oppositiepartij om het bestaande gebouw van architect Stijnen te renoveren en te herstellen in z’n oude glorie. Daarnaast zou een ondergronds parkeerterrein aangewezen zijn.
Voor Heist stelt de N-VA een nieuwbouw voor op de plaats van het huidige standhuis. Daar zou betaalbaar wonen hand in hand kunnen gaan met een beurs- of evenementenhal. Een en ander moet ook het verenigingsleven in Heist alle kansen geven. Onder het Maes- en Boerenboomplein krijgt een parkeerkelder de voorkeur, zodat het bovenplein kan worden heraangelegd met meer groen.
De N-VA blijft verder hameren op meer burgerparticipatie en debat in de badstad.