29.11.13

Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 goedgekeurd in Knokke-Heist

In de gemeenteraad is het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goedgekeurd. Dat gebeurde donderdagavond tijdens de langste gemeenteraad uit de geschiedenis van de badstad.
In de komende jaren wordt volgens de meerderheid verder gestreefd naar een gezond financieel evenwicht. De belangrijkste accenten in de beleidsdoelstellingen liggen op de realisering van grote strategische projecten, sociaal en betaalbaar wonen, lokale economie en verkeersleefbaarheid.
Meerjarenplan 2014-2019
De focus ligt hier op het bereiken van een financieel evenwicht. De gemeente bereikt een evenwicht als het jaarlijks een positief resultaat op kasbasis bereikt en er in 2019 een positieve autofinancieringsmarge is. Dit wordt weergegeven in de staat van het financieel evenwicht, een verplicht onderdeel van het meerjarenplan.
De autofinancieringsmarge is een parameter die aangeeft of de gemeente vanuit exploitatie zijn leningen kan aflossen. Onderstaande grafiek toont aan dat de gemeente permanent een hoge autofinancieringsmarge kan voorleggen. Het meerjarenplan sluit met een autofinancieringsmarge van bijna 7,4 miljoen euro. De gemeentelijke financiën zijn dus structureel gezond.
De stijgende kosten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende personeelskosten (pensioenlast) en de stijgende bijdrage aan de politiezone omdat ook daar de pensioenlast verhoogt. Gelukkig voor onze gemeente zullen de fiscale ontvangsten in dezelfde mate stijgen als de kosten.
Naast een positieve autofinancieringsmarge heeft de gemeente jaarlijks een positief budgettair resultaat. Het meerjarenplan eindigt met een positief budgettair resultaat van ruim 8 miljoen euro. Aangezien de investeringen volledig met eigen middelen gefinancierd kunnen worden kan de openstaande schuld verder dalen (van 52 miljoen in 2013 naar 28 miljoen in 2019). Ook oppositiepartij N-VA gaf bij monde van Cathy Coudyser toe, dat de gemeente er “financieel goed voorstaat”
Budget 2014
Het budget 2014 bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De financiële nota bestaat uit een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Het exploitatiebudget 2014 sluit met een overschot van 10 miljoen euro.
Het investeringsbudget bestaat uit de nieuwe investeringsenveloppes. Er zijn in totaal 13 nieuwe investeringsenveloppes voor een totaal bedrag van bijna 54 miljoen euro. Hiervan wordt bijna 6 miljoen euro gefinancierd door verkregen kapitaalsubsidies en verkopen.
In 2014 wordt voornamelijk geïnvesteerd in gemeentelijke gebouwen en terreinen (6,7 miljoen euro) en in openbaar domein (3 miljoen euro).
Het liquititeitenbudget sluit aan bij de staat van financieel evenwicht in het meerjarenplan. Er worden geen nieuwe leningen opgenomen en het resultaat is positief. Het bedrag van 2 miljoen euro bij de bestemde gelden is het bedrag van het pensioenfonds voor mandatarissen.

Oppositiepartij N-VA betreurde dat er door de meerderheid weinig nieuwe accenten gelegd worden, met name in verband met “betaalbaar wonen”. Ook vindt de oppositiepartij dat de tewerkstelling in Knokke-Heist te eenzijdig is: zorg, horeca, bedrijvencentrum. De N-VA is van mening dat ook moet worden ingezet op andere zaken en wijst er op dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.