3.7.13

Zeedijk in Knokke-Heist pas vanaf vrijdag verkeersvrij

De Zeedijk in Knokke-Heist zal nu pas vanaf vrijdag 5 juli verkeersvrij zijn. Normaal gezien zou de Zeedijk van Heist tot aan het Zoute vanaf woensdag 3 juli gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt worden. Omdat de aanvragen voor een toegangsbadge via het e-loket  echter nog altijd overvloedig binnenstromen, heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om de Zeedijk pas op vrijdag 5 juli om 11 uur met slagbomen af te sluiten. Gezien de mooie weersvoorspellingen zullen volgend weekend heel wat toeristen afzakken naar de kust. Een verkeersvrije zeedijk is dan echt noodzakelijk om de veiligheid van jong en oud te waarborgen.
  
Dagelijkse regeling verkeersvrije Zeedijk
·         Elke dag afgesloten tussen 11 en 20 u - enkel toegankelijk voor bedgehouders voor laden en lossen.
·         Op de Zeedijk mag geparkeerd worden tussen 20 en 8 uur.
·         Tussen 8 en 11 uur is laden en lossen toegelaten (parkeren niet).
Op volgende zomerdagen is het mogelijk om overdag op de Zeedijk te rijden: 31 juli, 1 augustus, 31 augustus en 1 september. De Zeedijk wordt terug opengesteld op vrijdag 6 september.

Welke categorieën van bedrijven kunnen aanspraak maken op een toegangsbadge?
-      Eigenaars of huurders van een garage op de Zeedijk (particulieren en agences) -      Huisartsen
-      Kinesisten  -      Mindervaliden – zieken  -      Thuisverpleging -      Taxibedrijven -      Liftbedrijven (dringende depannages) -      Elektro (dringende depannages) -      CV en sanitair (dringende depannages)
-      Verhuisfirma’s -      Slotenmakers -      De Post -      OCMW (maaltijden) -      Reddingsdiensten

Hoe aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor een toegangsbadge, kunt u een aanvraag indienen via het e-loketwww.knokke-heist.be/mobiliteit/auto/badge. Het heeft geen zin om u persoonlijk aan te bieden in het bureau van de verkeerspolitie in de Oosthoek. Aanvragen kunnen daar immers niet verwerkt worden. U zal steeds persoonlijk gecontacteerd worden indien uw badge klaar is en er zal duidelijk gecommuniceerd worden hoe u deze in uw bezit zal krijgen.