1.7.13

Informatiemarkt over nieuwe autosnelweg A11 geopend in Knokke-Heist

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft zondag de informatiemarkt over de A11 in Westkapelle geopend. Dat gebeurde in het gloednieuwe bedrijfsverzamelgebouw van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling. De A11 is een nieuwe autosnelweg tussen de Blauwe Toren in Brugge en Knokke-Heist ter hoogte van Westkapelle over een afstand van 12 km. Momenteel verloopt alle verkeer via de verbindingsweg langs de Havenrandweg-Zuid. Om het verkeer vlotter en veiliger te laten gebeuren, is er nood aan een nieuwe weg die het vrachtverkeer en het toeristische verkeer van het lokale verkeer scheidt. De A11 zal zorgen voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge en van de Oostkust en zal de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio ten goede komen. Het hele project is ruimer dan de aanleg van de autosnelweg. Er komt 20 km lokale weg bij, 15 km nieuwe fietspaden en 3 km fietspad wordt gerenoveerd. De fietsers krijgen een nieuwe fietsverbinding tussen het Leopoldkanaal, het Schipdonkkanaal en het Boudewijnkanaal. Alles gebeurt met aandacht voor een goede omgevingskwaliteit en met respect voor het open landschap in de polders. Landschappelijke integratie staat centraal : er worden in visuele buffers (groenaanleg) voorzien en er zijn geluidswerende maatregelen op verschillende plaatsen.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits zegt: “De A11 is één van de zes missing links in Vlaanderen die we aanpakken via PPS-formule. Voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid zal het drukke vracht- en toeristische verkeer van het lokale verkeer gescheiden worden. De haven van Zeebrugge, één van onze belangrijkste economische poorten in Vlaanderen, wordt er beter door ontsloten. De aanleg van de A11 gebeurt zorgvuldig met aandacht voor een kwaliteitsvolle omgeving.  Voor de bewoners komen er nieuwe lokale wegen en fietspaden. Via een brede communicatie zorgen we er voor dat iedereen goed op de hoogte is van wat het project precies inhoudt.”

Liefde-haat met resultaat
Ook burgemeester Lippens nam het woord: “Ik vertel niks nieuws als ik u in alle eerlijkheid zeg dat Knokke-Heist en Stad Damme al jarenlang een complexe haat-liefde verhouding koesteren met de A11.  Decennia lang mochten de bewoners van de Dudzelestraat hun woning niet verbouwen of uitbreiden en hing een mogelijke onteigening als het zwaard van Damocles boven hun hoofd. Onze landbouwers vreesden voor hun broodwinning en natuurverenigingen en al wie leeft van het toerisme hielden hun hart vast voor een ernstige verminking van de prachtige Damse en Rams- en Westkapelse polders. Dankzij het engagement van het plaatselijke AX-comité van Westkapelle en het onophoudelijke lobbywerk van het stads- en gemeentebestuur van Knokke-Heist en Damme, ben ik fier te kunnen zeggen dat we met alle instanties uiteindelijk tot een eindontwerp zijn gekomen dat tegemoet komt aan onze voornaamste eisen: de ondertunneling van zowel de Oostkerke- en Dudzelestraat, een afrit en rotonde ter hoogte van de Heistlaan, een aansluitingscomplex op de N49 waarbij het toeristisch verkeer vanuit Antwerpen gewoon rechtdoor kan rijden en een balkonrotonde ter hoogte van Sluisstraat en Dudzelestraat.  En dit alles met een minimum aan onteigeningen, diverse geluidswerende maatregelen, bijkomende veilige fietspaden en ventwegen en de nodige compensaties voor de natuur en de landbouw.”

Liefst geen Viagrabruggen meer

“Ik denk dat we op dat vlak als lokale overheid ongelofelijk veel geluk gehad hebben om een Minister van Mobiliteit en Openbare Werken te hebben als mevrouw Hilde Crevits”, aldus Lippens. “Zij is West-Vlaamse en kent dus de streek, zij spit haar dossiers altijd uit tot op het bot, is zeer toegankelijk, kan uitermate goed luisteren, belooft ook wat ze doet en… voor een minister heel uitzonderlijk..   Misschien tot besluit nog een kleine maar wijze tip aan de heren ingenieurs: zorg alstublieft bij de keuze van een beweegbare brug over het Boudewijnkanaal voor een corrosiebestendig en onderhoudsvriendelijk model. De zogenaamde blauwe “Viagrabruggen” aan de Vandammesluis in Zeebrugge die de laatste jaren meer in rechtstaande dan in neerwaartse positie stonden, hebben reeds voldoende bewezen welke desastreuse gevolgen dit kan hebben op de mobiliteit. In theorie zouden we nu over die 12 km A11 in 6 minuten van Knokke naar Brugge moeten kunnen rijden, het zou doodjammer zijn mochten we er omwille van een defecte brug er 6 uur over moeten doen. “