3.7.13

Vissen met lood gevaar voor vissen en vogels

Volgens de Oost-Vlaamse senator Sabine Vermeulen (N-VA) ligt er voor onze kust 40 ton lood. Hengelaars gebruiken een loden gewicht om dieper te kunnen vissen rond scheepswrakken. Maar af en toe breekt de lijn en blijft heel wat schadelijk lood achter. Lood in de zee komt op termijn in de voedselketen terecht. Terwijl er ook onschadelijke loodvrije gewichten bestaan. Senator Sabine Vermeulen : “Ik wil geen pleidooi houden om vislood te verbieden, maar om de vissers te sensibiliseren om alternatief vislood te gebruiken. Dat is duurder, dat klopt, maar dat komt omdat de vraag nog beperkt is”, besluit zij. Voor de voorraad vislood in de Belgische kustwateren baseert senator Sabine Vermeulen zich op Nederlandse cijfers. Volgens onze Noorderburen gaat er in hun stuk Noordzee jaarlijks 200 ton aan lood verloren. En al die vracht lood is een ernstig gevaar dat de fauna en flora en de gezondheid van de mens aantast. Trouwens mag men ook het lood niet uit het oog verliezen dat in stromen en rivieren verloren gaat. Daar zijn het vooral watervogels die loodvergiftiging oplopen, meer nog dan de vissen. Dat bleek uit een Amerikaans onderzoek. Vergiftiging door lood geeft volgens hetzelfde onderzoek bij vissen aanleiding tot bloedarmoede, groeibeperkingen bij jonge vissen en ook schade aan nieren en lever.