4.7.13

Definitieve afsluiting van de Van Nieuwenhuysestraat?

Eind november vorig jaar heeft de Dienst Maritieme Toegang de Van Nieuwenhuysestraat in Knokke-Heist afgesloten voor het autoverkeer. Dat is de doorsteekweg langs de vroegere spoorwegberm tussen het viaduct van de Heistlaan en de Minervarotonde bij de landwaartse sluisbruggen in Zeebrugge. De politie stelt vast dat de sluiting een aanzienlijke verbetering inhoudt voor de bewoners van de Heistlaan omdat er nu veel minder vrachttrafiek naar de haven van Zeebrugge is. Omdat er tijdens de proefperiode bij het gemeentebestuur geen klachten over de afsluiting zijn binnengekomen, heeft het schepencollege in principe geen bewaren tegen een definitieve sluiting.  In de sociale media waren er echter wel heel wat mensen die de afsluiting van de Van Nieuwenhuysestraat ten zeerste betreurden. Bij afsluiting wil Knokke-Heist evenwel dat aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.

Zo moet de straat toegankelijk blijven voor de fietsers die gebruik willen maken van de nieuwe fietsverbinding of naar Zeebrugge fietsen. De hulp- en veiligheidsdiensten moeten altijd kunnen blijven doorrijden. Hiervoor beschikken brandweer, MUG en politie trouwens over een sleutel om de slagbomen te openen. Het Agentschap Wegen en Verkeer zou ook het kruispunt met de Heistlaan veiliger moeten herinrichten. AWV heeft momenteel geen budget hiervoor maar onderzoekt nu of de hoekvorm eventueel kan weggenomen worden met reguliere budgetten.


Ten slotte moet ook het complexe statuut van de afgesloten weg uitgeklaard worden. Momenteel is het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) eigenaar van de Van Nieuwenhuysestraat op het grondgebied van Knokke-Heist. Het schepencollege stelt voor dat MDK dit kosteloos zou overdragen zodat de gemeente hier een randparking met volkstuintjes kan creëren. Het stuk tussen de 2 slagbomen op het grondgebied van Brugge is eigendom van de dienst Maritieme Toegang. Het Agentschap Natuur en Bos is vragende partij om daar de 2 natuurgebieden (Sashul en Kleiputten) met elkaar te verbinden.  Dit plan zal ANB in overleg met het gemeentebestuur nog verder bespreken.