18.4.13

Verkeersoverlast door vellen populieren

Tot vrijdag 19 april zal een aannemer in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen 7 populieren langs de Damse Vaart rooien. De populieren bevinden zich langs de Damse Vaart Zuid, tussen de brug van Damme en de Siphon. Het verkeer zal er op die plaats omgeleid worden. De bomen die geveld worden, vertonen sterke inrottingsverschijnselen. Het vellen is dus noodzakelijk om veiligheidsredenen voor omwonenden en weggebruikers.