15.4.13

Openbare weg wordt beter beschermd

Knokke-Heist heeft de voorbij jaren enorm geïnvesteerd in de renovatie van nieuwe wegen, trottoirs en fietspaden. De talrijke renovatie- en nieuwbouwprojecten van particulieren en werkzaamheden van nutsmaatschappijen brengen echter heel wat schade toe aan het gemeentelijk patrimonium. Het gemeentebestuur wil nu door het optrekken van de borgsom bij bouwwerken en een striktere controle op het werk van de nutsmaatschappijen hieraan paal en perk stellen.

Verhoging waarborg
In de gemeenteraad van 28 maart werd alvast het reglement op de borgsom bij bouwwerkzaamheden aangepast. Indien 1 maand na start van de werkzaamheden, de borgsom niet is gestort, kan het schepencollege de werken stilleggen. De borg van 155 EUR per strekkende meter en per aantal bouwlagen, werd verhoogd naar 250 EUR met een minimumbedrag van 750 euro. Door een betere samenwerking tussen de diensten openbaar domein, stedenbouw en Financiën zal ook de controle op de borgstelling verscherpt worden.

Nutsmaatschappijen
Het college van burgemeester en schepenen heeft de diensten openbaar domein en contractbeheer de opdracht gegeven om de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen voortaan van heel nabij op te volgen. Het gemeentebestuur is ook van plan om kernboringen te laten uitvoeren om te zien of de herstellingen van trottoirs volgens de regels der kunst zijn gebeurd.