15.4.13

Slakken inventarisatie in duinen van Knokke-Heist

Een groep van een 10-tal natuurdeskundigen hebben van het gemeentebestuur en de Compagnie het Zoute de toelating gekregen om in de loop van april het golfterrein van Knokke de diverse soorten slakken in bosjes en struwelen te inventariseren. Het initiatief kadert in het project Slakken inventarisatie in de Duinen van de koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie.  De aanleiding van dit project was in 2011 de vondst van de grote regenslak Alinda biplicata in het Bosje van Heist. Volgens natuurwetenschappelijke literatuur was deze soort voordien nog niet gemeld voor de kust. Omdat dit wellicht voor nog meer soorten het geval zou kunnen zijn rijpte het idee om de duingebieden van de Belgische Kust opnieuw te inventariseren.

Het Slak-in-Du project

Het Slak-in-Du (Slakken inventarisatie in de Duinen) project heeft tot doel om deze weekdieren te inventariseren in de duingebieden langs de Belgische Kust. Duingebieden bevatten een grote variatie aan biotopen gaande van zeer droog tot nat en herbergen daardoor een zeer rijke fauna, ook wat mollusken betreft. Niet minder dan 70% van de slakkensoorten die in ons land voorkomen werden ook al gemeld in de duingebieden. Het Slak-in-Du project loopt over zes jaar waarbij telkens twee jaar voorzien wordt voor de Oost-, Midden- en Westkust.

Het project wordt uitgevoerd onder de koepel van de Werkgroep Land- en Zoetwatermollusken, Succinea, van de Kon. Belgische Vereniging voor Conchyliologie (Kon. BVC) en wordt verder mee gedragen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Kon. Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en leden van de Belgische Strandwerkgroep. Het project wordt gesteund door de Provincie West-Vlaanderen, het project Natura People en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het eerste werkingsjaar, waarbij een twintigtal vrijwilligers hun medewerking verleenden, is zonder meer bevredigend te noemen. Naast de grote regenslak werden immers nog drie andere soorten gevonden die voordien nog niet werden waargenomen in Knokke-Heist, namelijk de donkere glimslak, de slanke duinhoren en de Griekse duinslak. In het Zwin werd bovendien de nauwe korfslak teruggevonden. Dit is een habitatsoort die al meer dan 50 jaar niet meer gemeld was in het Zwin. In de Baai van Heist werden dan weer het erg zeldzame schorrenslakje en Gray’s kustslakje gevonden, twee brakwatersoorten die zeer zeldzaam zijn in ons land.