15.4.13

Meer Militaire Geschiedenis in For Freedom Museum

Conservator Freddy Jones van het For Freedom Museum in Ramskapelle Knokke-Heist is verheugd te kunnen mededelen dat het aanbod  literatuur omtrent onze militaire geschiedenis.  I-ste en II-de Wereldoorlog heel recent werd uitgebreid tot  meer dan 100 titels. Samen met de groep  FF Museum vrijwilligers werd het assortiment aan boeken in een mum van tijd aangepast en up-to-date gebracht. Naar aanleiding van de op handen zijnde herdenkingsplechtigheden ivm W.O. -I is het arsenaal aan  publikaties, van deze dramatische  periode in onze geschiedenis  vervijfvoudigd. Ook onze plaatselijke auteurs A. J. Beirens (W.O. -II, Vlucht  naar Penzance) en Eddy Lambrecht ( W.O.-I ) komen aan bod. Het  is verder de bedoeling onze jeugd de kans te geven de inkijkexemplaren te laten gebruiken in hun studie,  proefwerk of thesis omtrent de oorlogsgeschiedenis van de 20-ste eeuw.

Op 25 april is het trouwens precies 4 jaar geleden dat burgemeester Lippens in het bijzijn van Gouverneur Paul Breyne en Minister van Landsverdediging Pieter De Crem het For Freedom Museum plechtig opende.

In de  voorbije jaren werd  tijdens het gidsen van  onze  lokale leerlingen doorheen het Museum vastgesteld dat de parate kennis omtrent de  Europese geschiedenis en aardrijkskunde, nogal te wensen over laat. Het contrast in  kennis omtrent deze materie met bv. Britse leerlingen is verrassend. Er is dus werk aan de winkel.  Vandaar de oproep van het For Freedom Museum naar de plaatselijke onderwijsinstellingen, gebruik te maken van deze ongelooflijke schat aan mogelijkheden, hier op eigen bodem, in de onmiddellijke omgeving.

Het For Freedom Museum is dagelijks geopend van 10 tot 17 u. Sluitingsdag : ‘s maandags.
Groepsbezoeken zijn ten alle tijde mogelijk op afspraak.

For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91/93, 8301 Ramskapelle, Knokke-Heist