17.4.13

Beleidsplan uit de doeken

Om de bevolking in Knokke-Heist nauwer te betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeente houdt het college momenteel voor de tiende maal in elke deelgemeente, een uitgebreide informatie -en inspraakvergadering onder het motto: Zeg! Het is de bedoeling om op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier de belangrijkste projecten van 2013 uit de doeken te doen en de hoofdaccenten voor de nabije toekomst toe te lichten. Van de inwoners van de deelgemeente Knokke was de belangstelling maar matig. Inderdaad slechts een 100-tal gegadigden hadden zich verzameld in het CC Scharpoord voor de duidelijke uiteenzetting van het Beleidsplan bij middel van een powerpointpresentatie door Pr-Verantwoordelijke Jan De Groote. Vooreerst zijn er de indringende werken rond de aanleg van de havenrondweg A11, waardoor in naam van de uitbouw van de haven van Zeebrugge en de daarbij horende werkgelegenheid het polderlandschap doorwoeld zal worden met baanwerken, tunnels en bruggen. Het Gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd dat het traject gelukkig voor een groot deel ondergronds zal lopen, maar toch zal het een onherstelbare wonde in onze Polders slaan. Het project “Casino “ zal heel binnenkort in zijn definitieve eindfase kunnen worden beslecht. In mei zou er meer duidelijkheid zijn of het prijskaartje haalbaar is voor de investeerders. De bouwplannen van de nieuwe gemeentelijke scholencampus langs de Kragendijk in Knokke zijn goedgekeurd en de subsidiëring is rond. De bouw van het nieuwe Ziekenhuis op de grens van Knokke met Westkapelle is van start gegaan. Men voorziet de opening voor 2016. De Golf ten zuiden van Duinenwater kan bijna aangelegd worden en de verkoop van de bouwkavels komt goed op gang. Enige vragen rijzen nog rond het zogezegd Shoppinggedeelte aan het station, waar de Middenstand in het centrum niet zo gelukkig mee is. In Westkapelle geraakt het Bedrijvencentrum in Het Walletje klaar voor ontvangst van jonge dynamische ondernemers. Wat Heist betreft blijkt dat er schot komt in de definitieve denkpistes rond het Heldenplein en de Mengélaan. De hoop is dat men binnenkort de definitieve plannen kan voorleggen en het tot een akkoord komt met de privésector, om de realisatie aan te vatten. 

Inwoners van Knokke-Heist die de uitleg zelf willen horen kunnen dat nog: 
Woensdag 17 april 2013 in zaal Ravelingen 
Dinsdag 23 april 2013 bij Jimmy in Westkapelle 
Woensdag 24 april 2013 in ’t Zaaltje in Ramskapelle 
De vergaderingen starten telkens stipt om 19.30 uur.