15.4.13

Knokke-Heist laat Mercuriusstudie actualiseren

Naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse beleidsnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 is het gemeentebestuur van plan om de Mercuriusstudie, het commercieel-strategisch plan opgemaakt door het West-Vlaamse Economisch Studiebureau (WES) te actualiseren. In overleg met de Raad voor Lokale Economie zal onderzocht worden waarvoor de subsidies voor kernversterkende maatregelen aangevraagd kunnen worden.

Op 21 december vorig jaar keurde de Vlaamse regering de nieuwe beleidsnota Winkelen in Vlaanderen 2.0 goed. Deze nota is een vervolg op de startnota Winkelen in Vlaanderen. De nieuwe nota geeft een stand van zaken over de toepassing van de startnota en kondigt enkele nieuwe initiatieven aan.

Het eerste luik belicht een geïntegreerd Vlaams kleinhandelsvestigingsbeleid. Hier pleit men voor een actievere benutting van de bestaande middelen: ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordening. Ook de socio-economische machtiging moet geïntegreerd worden in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. Het tweede luik omvat een investeringsplan voor de handel.

De Vlaamse regering voorziet een subsidie van 13 miljoen euro voor steden en gemeenten. Deze subsidies dienen voor kernversterkende maatregelen zoals bewegwijzering en het opwaarderen van winkelstraten. Tenslotte zal de aankoop en renovatie van handelspanden hiermee gestimuleerd en gefinancierd worden.