19.4.13

Geen muziekafwijkingen voor badkarhouders

Op de jaarlijkse vergadering van de Knokke-Heistse badkarhouders in maart, was het voor een aantal uitbaters blijkbaar nog niet duidelijk of er op hun strandconcessie nu al dan niet nog toelating kan bekomen worden voor de organisatie van feestjes die qua tijdsduur en geluidsniveau afwijken van de bepalingen in het lastenboek. Het college heeft daarom alle badkarhouders nog eens aangeschreven en hen formeel bevestigd dat er geen enkele afwijking wordt toegestaan.    

Het lastenboek van de badkarhouders werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad in februari 2013. Het verbiedt muziek op de concessies na 20 uur ’s avonds. Muziek is enkel toegestaan tussen 10 en 20 uur waarbij het geluidsniveau maximaal 75 decibel mag bedragen. Het gemeentebestuur nam deze beslissing om geluids- en andere overlast tijdens het komende badseizoen te vermijden. Uitzonderingen op de bestaande regelgeving worden daarom zeker niet toegestaan. Het huidige lastenboek is al een versoepeling van de politieverordening want die bepaalt dat er helemaal geen muziek op het strand mag worden afgespeeld. De gemeenteraad kwam de badkarhouders tegemoet met bovenstaande uitzonderingen zodat zij binnen hun eigen concessie de kans krijgen om muziek af te spelen voor hun klanten.

Badkarhouders die alsnog feesten of hippe party’s willen organiseren, verwijst het gemeentebestuur door naar de bestaande feestinfrastructuren: bijv. de tent op het evenementenstrand, het casino en de Rox Arena. Verder is het ook mogelijk om een gecombineerd sport-feest-event te organiseren bij één van de vijf plaatselijke watersportcentra.