4.3.10

Versnipperde raadsverkiezingsuitslag zwaar probleem voor Sluis

In onze buurgemeente Sluis heeft de kiezer woensdag gezorgd voor een verdere versnippering van de partijen. Volgens oud-burgemeester Cees van Liere (CDA) wordt het een “lastige klus om een coalitie te vormen met een breed draagvlak”, vooral ook omdat men het college (uit financiële overwegingen) wil beperken tot 3 wethouders.

In Sluis werd uit 156 kandidaten van 8 partijen gekozen voor de aanstelling van in totaal 19 raadsleden. Zoals elders in Nederland moest de PvdA, die uit de regering Balkenende stapte, veel van het gelag betalen. In Sluis komt de voormalig grootste partij van 4 op 3 zetels (van 21% naar 14,3 %). Bij D&T (Dorpsbelangen en Toerisme) wordt het aantal zetels gehalveerd van 4 naar 2 (16,9 naar 9,8 procent). Het CDA ging van 16,8 naar 17,6 procent en bleef z’n 3 zetels behouden. Het wordt de nieuwe grootste partij in de fusiegemeente. De VVD steeg van 11,7 naar 15 procent. Dat betekent van 2 naar 3 zetels. De lokale verzamelpartij Nieuw Gemeentebelang ging eveneens van 2 naar 3 zetels (van 10,2 naar 16,9), en wordt de tweede grootste partij. Een zware klap was er voor de plaatselijke partij Helder Zeeuws. Die viel terug van 20,5 op 9,6 stemmen, van 4 naar 2 zetels in de raad. Opmerkelijk is de uitslag van de Lijst Babijn, die van 2,8 procent naar 11,2 procent ging en meteen met 2 zetels de raad binnenkomt. D66 haalde 5,7 procent en rijfde één zetel binnen.

Ook de Sluise PvdA oud-wethouder Leen Wille zei in de vroege uren van donderdag dat het met dit politiek pallet bijzonder moeilijk wordt om een college te vormen. Hij opperde de mogelijkheid, dat men een “zakenkabinet” gaat opzetten, onder meer met mensen van buiten de kandidatenlijsten. Voor de verkiezingen waren de Sluizenaars het slechts over één punt helemaal eens: in het nieuwe bestuur moet het gedaan zijn met “kijven en bekvechten”. Dat is namelijk 4 jaar lang het geval geweest. In die tijd zijn liefst 9 wethouders opgestapt. Dat is in de Zeeuwse geschiedenis nog nooit voorgekomen. De Sluizenaars willen “betere voorzieningen, bescheiden belastingtarieven”, volle inzet voor het behoud van de koopzondagen en vooral een efficiënt bestuurde gemeente. Dat heeft Sluis meer dan nodig gezien de gemeente een schuldenlast van liefst 70 miljoen euro heeft. Of de kiezer echter de kaarten zodanig heeft geschud dat daarvoor een oplossing uit de bus kan komen, is evenwel zeer de vraag.

CDA-lijsttrekker Peter Ploegaert wil donderdagavond, tijdens de eerste bijeenkomst van het presidium in Sluis, voorstellen het CDA het voortouw te laten nemen bij de onderhandelingen over de vorming van het nieuwe college. Mocht de PvdA deel gaan uitmaken van het nieuwe college, dan valt Nieuw Gemeentebelang, als het aan die partij ligt, buiten de boot. Evers en Lauret hopen dat D&T ook weer wil aanschuiven in de coalitie, ook nu ze zo goed als zeker geen wethouder kunnen leveren. D66 heeft al aangegeven zeker op het vlak van sociale materies gedoogsteun te willen leveren. Dan zou een nieuwe coalitie kunnen rekenen op steun van twaalf van de negentien raadsleden.