2.3.10

Onwerkbaar plan Noels voor strandbelasting afgeschoten

Minister Crevits en de kustburgemeesters zijn niet van plan om in te gaan op een voorstel van econoom Geert Noels. Die stelde voor om toegangsgeld te vragen om op het strand te mogen. Daarmee wilde hij de nodige fondsen verzamelen om onze kust beter te beschermen tegen zware stormen. Volgens de Blankenbergse schepen Patrick De Klerck, die ook voorzitter is van het Kustburgemeestersoverleg, is het strand een gebied van openbaar nut. “Je kunt geen inkomgeld vragen om daar op te mogen.” Verder is het plan van Noels ook weinig doordacht. Inkomgeld voor het strand zou meteen het afrasteren van de stranden aan onze kust betekenen. En verder het inhuren van een klein leger mensen, dat bij de inkompunten de strandbelasting zou moeten innen. Plus een 'Beach Patrol' om dat alles op het strand te controleren. Dat zou eveneens handen vol geld kosten.