5.3.10

AZ Gezondheidszorg met 'Hart' voor Haïti

De slogan van de kustziekenhuizen Knokke Blankenberge ‘ons hart voor uw zorg’ reikt verder dan de Oostkust. Tijdens de actie ‘peperkoeken hart voor Haïti’ werden ettelijke exemplaren verkocht aan bezoekers, vrijwilligers, personeelsleden en artsen, ten voordele van de slachtoffers van de ramp in Haïti. In totaal werden meer dan 1000 harten aan de man gebracht. Dat resulteerde in een obrengst van 10.012. Om zeker te zijn van een maximaal resultaat ter plaatse zal het geld verdeeld worden tussen 3 projecten. Tweemaal 3000 euro zal gebruikt worden voor specifieke ontwikkelingsprojecten. De overige 4000 euro wordt gestort op rekeningnummer 1212.