5.3.10

Knokke-Heist straks ook langs zeezijde ingesloten door natuurgebied?

De Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de Nederlandse Stichting De Noordzee zijn van oordeel dat de zandbank voor de Baai van Heist en de vlakte van de Raan voldoen aan de voorwaarden voor bescherming. Ze reageerden daarmee op het onderzoek van de federale overheid naar potentiële habitatrichtinlijnen in het Belgisch deel van de Noordzee, dat ze onvolledig vinden. Vooruitlopend op het vervolg van dit aanmeldingsproces pleiten de natuurverenigingen alvast voor “beheerplannen die geen lege dozen zijn”. Gezien de zandbank voor de Baai van Heist zich steeds verder uitbreidt betekent dit, dat Knokke-Heist straks mogelijk ook aan zeezijde compleet wordt ingesloten door natuurgebieden. Dat dit gevolgen zou hebben voor de zeerecreatie is zonder meer duidelijk.