28.2.10

Nieuwe Informatie- en Inspraakronde in Knokke-Heist

In de loop van deze maand nog worden de concrete plannen van het gemeentebestuur voor 2010 in alle deelgemeenten opnieuw toegelicht. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse informatie- en inspraakronde, die gehouden wordt onder het krachtige motto: 'ZEG!'. Tijdens de diverse sessies doet een medewerker van de dienst Communicatie uit de doeken welke belangrijke projecten op stapel staan. Aansluitend krijgen alle aanwezigen de kans om vragen te stellen aan de burgemeester en de problemen in de gemeente aan te kaarten. Alle voorstellen worden nauwgezet genoteerd en achteraf bezorgd aan de bevoegde gemeentelijke diensten. De inspraak- en informatieronde is voor alle inwoners en tweedeverblijvers een unieke kans om actief mee te werken aan het gemeentelijk beleid. Persoonlijke zaken en kleine klachten in verband met de leefomgeving kunnen ook schriftelijk en in alle discretie aan het gemeentebestuur bezorgd worden. De eerste zegsessie is woensdagavond 10 maart in Scharpoord. Een dag later is de inspraakronde in het Heistse Ravelingen aan de beurt.


De ZEG-sessies:

- woensdag 10 maart om 19.30 uur: CC Scharpoord Knokke
- donderdag 11 maart om 19.30 uur: Ravelingen Heist
- dinsdag 16 maart om 19.30 uur: In 't Dorp, Westkapelle
- woensdag 17 maart om 19.30 uur: 't Zaaltje Ramskapelle