1.3.10

Nu ook meer niet-Europeanen in Knokke-Heist

Eind 2009 woonden er in Knokke-Heist 1524 personen met een vreemde nationaliteit. Dat waren er 90 meer dan het jaar ervoor. Die toename bracht hun aandeel in de bevolking evenwel van 4 op 5 procent. Toch telt de badstad in vergelijking met andere gemeenten opvallend weinig inwoners van vreemde nationaliteit. Met bijna een derde van de ‘vreemdelingen’ gaat het trouwens om noorderburen. Meer bepaald wonen 481 Nederlanders in de kustgemeente. Daarnaast zijn 638 inwoners afkomstig uit andere EU-landen. Opmerkelijk is wel de verschuiving van het aantal niet-Europeanen van 364 naar 405. Binnen het segment buitenlanders steeg het aandeel van personen van buiten Europa dus van 25 naar 27 %. Die toename wordt ook elders in het land vastgesteld. Meer en meer niet-Europeanen krijgen namelijk tegenwoordig een verblijfsvergunning op basis van 'partnerschap' (zonder huwelijk).