3.3.10

Heist krijgt compleet nieuw Rust- en Verzorgingstehuis

Heist krijgt een compleet nieuw Rust- en Verzorgingstehuis met 155 kamers. Woensdagnamiddag kondigde Annie Vandenbussche, de Knokke-Heistse voorzitter van het OCMW en de Autonome Vereniging Het Dak aan, dat het huidige rusthuis De Noordhinder bij het station van Heist volledig zal verdwijnen. Ze zei dat bij de eerste steenlegging van de vervangingsnieuwbouw. Het bestaande rusthuis werd pas in 1980 in gebruik genomen. “De kamers aanpassen aan de moderne noden en wettelijke eisen zou bijna evenveel gekost hebben als een compleet nieuw rusthuis”, aldus Mvr. Vandenbussche. In een eerste fase wordt een vleugel met 47 woongelegenheden gebouwd. Volgens de normen van de Vlaamse regelgever zal elke kamer een oppervlakte van 30m² hebben. Tegen juni volgend jaar zullen de bewoners van het oude rusthuis in de eerste nieuwe vleugel hun intrek kunnen nemen. Daarna wordt gestart met de tweede woonblok. Die omvat 108 woongelegenheden, die in de loop van 2013 klaar zullen zijn. In totaal telt de nieuwe Noordhinder straks dus 155 seniorenkamers. Het ganse project zal 20,50 miljoen euro kosten. Voor 107 van de kamers krijgt Het Dak 60 procent subsidie van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De resterende 48 kamers komen er op verzoek van het schepencollege en worden gefinancierd bij middel van een dotatie van de gemeente Knokke-Heist. Daarvoor is in het meerjarenplan een bedrag van 750.000 euro voorzien.

Woensdag in de late namiddag werd door voorzitter Annie Vandenbussche -uitgerust met veiligheidshelm- de eerste steen gelegd. Ze werd bij het gelegenheidsklussen bijgestaan door raadslid Kathleen van der Hooft. Dat gebeurde in aanwezigheid van schepen Danny Lannoy en een hele schare genodigden.