2.3.10

Natuurpunt in de weer met jaarlijkse paddenoverzet

Zopas is in Knokke-Heist de paddenoverzetactie weer gestart aan de Eikenlaan en de Boslaan. Sedert 2004 loopt de actie telkens in maart en april. Met de aanleg van een kunstmatige constructie worden padden en andere amfibieën overgezet van het Blinckaertduinbos naar de poelen in de Kalfduinen. Bij een dergelijke paddenoverzet wordt de berm van de weg afgerasterd en worden op regelmatige afstand emmers ingegraven. De padden en amfibieën komen in de emmers terecht en medewerkers van Natuurpunt zetten ze veilig opnieuw uit aan de overkant van de weg. Met deze actie wordt het aantal verkeersslachtoffers onder deze diertjes fel teruggedrongen. De paddentrek komt op gang zodra de nachttemperatuur de 5 °C overschrijdt. Gezien de milde temperaturen van de laatste dagen is Natuurpunt nu al begonnen met de overzetactie. In 2009 werden 972 gewone padden veilig over de straat geholpen. Daarnaast werden ook 1056 bruine kikkers en 13 watersalamanders overgezet.

Wie wil meewerken bij het overzetten van de padden, kan contact opnemen met Luc Van Rillaer, coördinator van de paddenoverzetactie voor Natuurpunt Knokke-Heist, tel. 050 62 35 69 of ter plaatse vanaf 20.00 uur aan ‘den Hul van Lippens’.