4.3.10

Steeds minder zandgraven als laatste rustplaats

Vorig jaar vonden in Knokke-Heist 339 uitvaarten plaats. Dat is 11 minder dan in 2008, dat evenwel een ongewoon groot aantal overlijdens kende. In 217 gevallen werd gekozen voor een crematie. Dat cijfer blijft rond twee derde van de overledenen schommelen. Bij iets meer dan de helft van de crematies werd de as verstrooid. Een cijfer dat over de jaren lichtjes groeit. Van bijna 100 overledenen werd de as bijgezet in de urnentuin of in een nis. Waar werd gekozen voor een traditionele begraving, gebeurde dat voor 80 % in een grafkelder. Steeds minder wordt geopteerd voor een zandgraf als laatste rustplaats.