5.3.10

Inspraak van de jeugd in het jeugdbeleidsplan

Wie in Knokke-Heist ideeën heeft over het plaatselijk jeugdbeleid kan die nog tot 19 maart insturen. Elke drie jaar stelt het gemeentebestuur namelijk een jeugdbeleidsplan op. Dit document vertelt wat de gemeente van plan is voor kinderen, jongeren en hun verenigingen in de komende drie jaar tot 2013. Het jeugdbeleidsplan omvat voorstellen in verband met de speelpleinwerking, jeugdbewegingen en jeugdhuizen. Daarnaast omvat het ook alle andere zaken waar de jeugd mee in contact komt, zoals mobiliteit en leefmilieu. De gemeente vindt het erg belangrijk dat kinderen, jongeren en hun vereniging inspraak hebben bij het maken en uitvoeren van het plan. Opmerkingen worden dan ook zeer op prijs gesteld.


Mail jouw mening vóór 19 maart naar jeugd@knokke-heist.be !
Info over Jeugdbeleidsplanning:
www.jeugdbeleidsplan.be