3.3.10

Sluis weer met rood potlood naar stembus

In Sluis en in de 12 andere gemeenten in onze buurprovincie Zeeland zijn woensdagochtend om 7.30 uur reeds de stembussen opengegaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die worden om de 4 jaar gehouden. De kiezers maken dit keer hun keuze weer ouderwets met het rode potlood op de stembiljetten, omdat de stemmachines bij de vorige verkiezingen niet voldeden. In Sluis wordt in 17 stembureaus uit 156 kandidaten van 8 partijen gekozen voor de aanstelling van in totaal 19 raadsleden. Onder de kandidaten ook Ab Verhage, een Nederlander die in Maldegem woonachtig is. Onze noorderburen zijn niet verplicht te gaan stemmen. Maar als ze beslissen om hun stem uit te brengen dan moeten ze niet alleen voorzien zijn van hun identiteitskaart maar ook van een stempas. Het weer zit in alle geval mee. De stembusgang geldt dit keer ook als een soort schaduwverkiezing voor de nationale verkiezingen die over zo’n 3 maand in Nederland gehouden worden. De stemlokalen in Sluis zijn vanavond tot 21.00 uur open. De uitslagen worden pas na middernacht verwacht.

De 8 partijen in Sluis: PvdA, D&T, CDA, VVD, Nieuw Gemeentebelang, Vereniging Helder Zeeuws, Politieke Vereniging Lijst Babijn, Democraten 66. kandidatenlijsten.