28.8.07

Wegwerkzaamheden in de Marktstraat

Vanaf komende maandag wordt de Marktstraat in Heist heraangelegd. Het gaat om het stuk tussen de Heistlaan en de Koudekerkelaan. De rijweg wordt opgebroken voor nieuwe riolen. Dat duurt één maand. In oktober wordt aan de kant van de school een hoofdgasleiding vervangen. Intussen wordt het straatgedeelte tussen Bondgenotenlaan en Molenstraat opgebroken en komen ook daar nieuwe riolen. In november worden vervolgens de nutsleidingen onder de trottoirs aan de beurt, terwijl een tweede riool wordt aangelegd. In december komt er een nieuwe waterleiding met nieuwe aansluitingen, en nieuwe gas- en elektriciteitsleidingen. De bovenafwerking is voor december en januari. Het gedeelte langs het Maes en Boereboomplein was al eerder vernieuwd.