30.8.07

Protocol voor aanpak drugs en jeugdcriminaliteit in schoolomgeving

Op de valreep voor het begin van het nieuwe schooljaar werd donderdagnamiddag in het stadhuis van Knokke een uniek protocol ondertekend. Het initiatief is een samenwerking tussen alle scholen in Knokke-Heist, Damme en de Ter Duinen Campus in Zeebrugge, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de Politiezone Damme/Knokke-Heist, het Parket van Brugge, en de gemeentebesturen van Knokke-Heist en Damme.


Aan de Oostkust zijn er volgens Hoofdcommissaris Dirk van Nuffel "geen structurele problemen rond jeugdcriminaliteit. Dadergroepen moet men eerder bij toevallige verblijvers zoeken dan bij de plaatselijke jeugd". Daarom is het protocol heel concreet gericht om plaatselijk individuele probleemjongeren te volgen. Het betreft volgens Van Nuffel "een overeenkomst over een procedure voor de aanpak van illegale of af te raden genotsmiddelen, spijbelen en andere jeugdcriminaliteit in de schoolomgeving". Met "andere jeugdcriminaliteit" wordt onder meer bedoeld: steaming, verboden wapendracht, deviant gedrag, agressie, diefstal en vandalisme. Er is nu overeengekomen dat wanneer de school en de Centra voor Leerlingenbegeleiding van oordeel zijn dat ze een bepaalde leerling niet meer adequaat kunnen begeleiden, het dossier wordt overgemaakt aan de jeugddienst van de Lokale Politie. Vooral wil men met het protocol ook een signaal zenden naar de ouders en de jongeren zelf.