27.8.07

Verkeerschaos onvermijdelijk bij Spoorbrug in Heist

Vanaf maandag 3 september tot vrijdag 5 oktober worden, in opdracht van spoorwegmaatschappij Infrabel andermaal werken uitgevoerd aan de spoorbrug in de Westkapellestraat. Dat gebeurt op het kruispunt met de Hendrik Consciencestraat. Tijdens de duur van deze werkzaamheden zal het plaatselijk verkeer bij de brug door een houten tunnel moeten rijden. Er zal dan geen autoverkeer mogelijk zijn van de Westkapellestraat naar de Consciencestraat of omgekeerd. Fiets- en voetgangersverkeer zal wel kunnen. Aan de tunnel zal de doorgang beurtelings verlopen. Het verkeer uit de Hendrik Consciencestraat zal omgeleid worden via de Felix Timmermansstraat naar de Westkapellestraat. Omdat De Lijn ook via de Felix Timmermanstraat zal moeten omrijden, zal er daar in die periode aan beide zijden van de straat parkeerverbod worden ingevoerd. Het verkeer in de Westkapellestraat uit de richting van Westkapelle zal omgeleid worden via de Breed Veertien naar de Heistlaan en zo naar het centrum. Het verkeer uit de richting Heist zal worden omgeleid via de Onderwijsstraat – Felix Timmermanstraat – H. Consciencestraat – Polderstraat en Knokkestraat.


Automobilisten, busbestuurders van De Lijn en leveranciers hopen dat de gemeente dan ook EINDELIJK van de gelegenheid gebruik zal maken om het te eng opgevatte kruispunt van de Westkapellestraat met de Consciencestraat wat ruimer te maken. Daarbij dienen ook een paar obstakelpaaltjes verwijderd te worden. Deze belemmeren onder meer het vlot busverkeer TEN ZEERSTE. Afgelopen week werden de paaltjes in kwestie trouwens voorzien van balen stro, die blikschade moesten helpen voorkomen.