29.8.07

Paleis voor Saoudische olie- en vastgoedmagnaat in Knokke-Heist

Donderdagavond zal de gemeenteraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan « Vogelzang en Rashid » voorlopig vaststellen. Het gaat om twee projectzones. In eerste instantie betreft het een nieuwbouwproject van de sociale huisvestingsmaatschappij T’Heist Best. Het moet gezien worden als vervanging van het bestaande sociale woonproject « Vogelzang » in Knokke dorp. In het tweede luik is het de bedoeling om een luxevilla met concièrgewoning en poolhouse in te richten in de perifiere enclave Het Kalf. Daar werden zes percelen, die eigendom zijn van de Saoudische olie- en vastgoedmagnaat en lobbyist El Rashid samengevoegd. Daarop moet een modern paleis verschijnen met een exclusieve hedendaagse vormgeving. De megavilla zal ondermeer ook congresfaciliteiten omvatten. Het gebouw werd ontworpen door Buro II. Dat is het architectenkantoor uit Roeselare, dat momenteel samen met de Amerikaan Steven Holl het nieuwe Casino Knokke ontwerpt, en een internationaal conferentiecentrum in het zuiden van China bouwt. Om de specifieke architectuur van het Arabische paleis mogelijk te maken moet de gemeenteraad echter het licht op groen zetten om de voorschriften in de zone van Het Kalf ruimer te maken. Als de supervilla van El Rashid er eenmaal staat zouden 28 mensen er permanent tewerk gesteld worden. Op 14 juni werd het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Vogelzang - Rashid" trouwens reeds goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen. De keus van Knokke-Heist voor de realisatie van het Rashid project heeft onder meer te maken met de beschikbaarheid van een helihaven en de nabijheid van jachthavens.