31.8.07

Wegeniswerken in Ramskapelle

Begin september start in de Ramskapellestraat een volledige renovatie, die over twee jaar zal lopen. Alle nutsleidingen (elektriciteit, drinkwater, telefoon, gas) worden vernieuwd. De rijbaan wordt voorzien van een nieuwe riolering. Alle woningen worden op de riolering. aangesloten. Maandag wordt gestart met de rioleringswerkzaamheden van huisnr. 1 tot 45. Dat zal nagenoeg 2 maanden in beslag nemen. Omstreeks 5 november wordt daar begonnen met de vernieuwing van de nutsleidingen, en midden december met de heraanleg van de verhardingen. Omstreeks 5 november wordt eveneens begonnen met rioleringswerk tussen huisnr. 45 en de Spelemanstraat. Daarna volgen de nutsleidingen en afwerking. Begin volgend jaar wordt dan een aanvang gemaakt met het rioleringswerk van de Spelemanstraat tot de Noordwatergang. Deze 1ste fase van de werken zou klaar moeten zijn tegen eind juni 2008. De werkzaamheden in de andere helft van de Ramskapellestraat worden gestart in september 2008.