31.8.07

Ramskapelle wint "Dorp op Stap"

Vrijdagmorgen heeft Ramskapelle voor onze provincie de wedstrijd "Dorp op Stap" gewonnen. Voor de twee andere gegadigden, Hertsberge en Westrozebeke, kwamen minder smsjes binnen. De sms-wedstrijd werd afgelopen maandag gestart. Via de media werd de nodige steun opgetrommeld voor de kleine dorpskern. Met DORP OP STAP willen de Vlaamse overheid en het Festival van Vlaanderen de vooroordelen ontkrachten die mensen vaak hebben tegenover klassieke muziek. Op 11 november zullen zo'n 725 inwoners van Ramskapelle met bussen naar Brussel trekken om er een klassiek concert bij te wonen. De initiatiefnemers van de wedstrijd zullen hen begeleiden bij hun eerste kennismaking. De ervaring leert dat ze hier ook effectief in slagen. Daarvan getuigen de superenthousiaste reacties die ze op de vorige edities kregen én een onderzoek. In Ramskapelle zelf wordt ook een klassiek optreden gepland met het Funiculi Concert.

DORP OP STAP brengt dus mensen dichter bij klassieke muziek en cultuur in het algemeen, maar brengt ook de gemeenschappen dichter bij elkaar! Dorp op Stap is een project ter democratisering van de cultuur. Cultuur met de grote 'C' uit haar elitaire gevangenis halen, haar vlot toegankelijk maken voor mensen die er tot nu toe de weg nog niet naar vonden. Door de cultuurparticipatie te verhogen kunnen meer mensen van cultuur genieten. Het is een luxeproduct dat de levenskwaliteit doet stijgen. Máár, 'onbekend is onbemind' is zeker hier van toepassing. Veel mensen vinden de weg uit zichzelf niet naar cultuur, terwijl een aanzienlijk deel van hen wel potentieel geïnteresseerde is. Vandaar dat we met Dorp op Stap willen inspelen op deze vraag naar begeleiding.

De doelgroep van Dorp op Stap is er een van 'agrarische dorpen', waar de bewoners veelal omwille van een behoudende of onwennige mentaliteit de weg naar een concert in de stad niet vinden. De sterkte van Dorp op Stap is ook dat zij de sociale cohesie in de dorpen verstevigt. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor leefbaarheid in de dorpen: er wordt gestreden om de bibliotheek, het laatste winkeltje of het postkantoor te kunnen behouden. De versterking van dit gemeenschapsgevoel door het dorp in de kijker te plaatsen werkt alleen maar positief voor nieuwe initiatieven, waaronder zeker culturele.