29.8.07

Akkoord in loodsenconflict

Na dagenlang overleg tussen de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) en de Vlaamse overheid is dinsdagavond een akkoord bereikt. De stiptheidsacties die afgelopen vrijdag begonnen, worden bijgevolg opgeschort en de normale werking van de Vlaamse havens terug gegarandeerd. Het akkoord omvat maatregelen rond een betere en meer efficiënte organisatie van het Vlaamse Loodswezen en rond een doorgedreven samenwerking met het Nederlandse Loodswezen. Naast een aantal maatregelen inzake aanwerving en arbeidsvoorwaarden, gaat het eveneens om afspraken die de betrokkenheid van de Beroepsvereniging van Loodsen bij loodstechnische, organisatorische en personeelsaangelegenheden bevestigen en versterken."Het inspraakniveau ligt even hoog als voorheen. Wat wij vroegen, hadden we in principe al, maar het moest enkel toegepast worden en dat engagement hebben we nu", zegt BvL-woordvoerder Yves Verspreet. "Ook logistieke zaken, afspraken rond beloodsingsmiddelen en een tijdspad rond al die voornemens staan op papier." De BvL reageert uitermate tevreden op de doorbraak. "We werkten liever langer door zodat er een goed en degelijk akkoord kon worden bereikt waar we volledig achter staan. Mede door de positieve en constructieve houding van de bevoegde minister (Kris Peeters, nvdr.), zijn kabinet en de door hen aangestelde bemiddelaar zijn we tot een vergelijk kunnen komen. We hebben het bericht al verspreid naar al onze leden. Sinds 22 uur kunnen alle geblokeerde schepen hun weg weer verderzetten", aldus Verspreet.Door het akkoord komt er een einde aan de blokkage van tientallen internationale zeeschepen die voor onze kust of in de havens van Gent en Antwerpen lagen. "Al zal de opgelopen achterstand vermoedelijk pas binnen een tweetal dagen weggewerkt zijn", besluit de woordvoerder.