2.9.13

PRUP Strand en Dijk zet deur open naar regularisatie Surfers Paradise

Zoals in juli reeds meegedeeld heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters tien provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s) ‘Strand en Dijk’ goedgekeurd op voorstel van de provincieraad West-Vlaanderen. Dit zorgt voor bijkomende mogelijkheden voor de horeca en watersportclubs aan de Vlaamse kust. Bovendien garanderen de PRUP’s dat de noodzakelijke kustwerkingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. In Knokke-Heist zet het deur open naar de definitieve regularisatie van Surfers Paradise. Ter hoogte van het casino komt bovendien meer ruimte voor evenementen in de winter.

Tijdelijke of permanente constructies
Door de goedkeuring van de PRUP’s zijn voortaan op specifieke plaatsen langs de kust tijdelijke of permanente constructies mogelijk voor commercieel-recreatieve of openbaar toegankelijke voorzieningen. Tegelijk werden de voorschriften aangepast om de noodzakelijke zeeweringswerkzaamheden mogelijk te maken die voorzien zijn in het kader van het Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse Regering. Dat plan moet Vlaanderen beschermen tegen een eventuele stijging van de zeespiegel.

Meer mogelijkheden
De tien provinciale plannen bieden de kusthoreca en watersportclubs bijkomende mogelijkheden. Zo wordt het onder meer mogelijk dat tijdelijke terrassen op de dijk overdekt kunnen worden. Ook kunnen in het winterseizoen kleinschalige evenementen plaatsvinden met de bijbehorende constructies. Op verschillende plaatsen kunnen er ook meer mogelijkheden komen voor verbruiksruimten op het strand bij de zelfstandige stranduitbatingen.


Bestaande watersportclubs kunnen verder uitbreiden van 500 m² tot maximaal 600 m². In Knokke-Heist vormt het plan ook de basis voor een definitieve regularisatie van Surfers Paradise. De club kan nu een aanvraag indien om de procedure op te starten. Ter hoogte van het Casino komt er meer ruimte voor evenementen in de winter.