2.9.13

Aanleg elektriciteitskabels in Noordzee

De firma Rentel heeft een aanvraag ingediend voor de vergunning en uitbating van elektriciteitskabels in het Rentel offshore windmolenpark. Dit windmolenpark bevindt zich op de locatie Zuidwest-Schaar: dat is het zeegebied tussen de Thorntonbank en de Lodewijkbank. De elektrische infrastructuur zou de verbinding vormen tussen het Rental-windmolenpark en het nabijgelegen Alpha transformatorstation op de Lodewijkbank. U kunt het aanvraagdossier nog tot 19 september inzien bij de dienst milieu-natuur in het gemeentehuis in Knokke.

Het aanvraagdossier omvat de vergunningsaanvraag, het MER en de bijlagen. Standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 4 oktober per aangetekende brief verstuurd worden naar BMM, t.a.v. mevrouw Marisa di Marcantonio, Gulledelle 100 in 1200 Brussel.