12.9.13

Diamanten huwelijksjubileum voor echtpaar Casselman-Van De Sompele

Op zondag 8 september vierden Marcel Casselman en José Van De Sompele hun 60ste huwelijksjubileum in de Kleine Rietgans in Damme. Het echtpaar deed dit in het gezelschap van hun familie en schepenen Daniel De Vlamynck en Anthony Wittesaele.

Marcel is geboren in Dudzele op 9 juni 1926 in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader was landbouwer. Het gezin woonde langs de vaart in Dudzele en veranderde drie keer van gemeente zonder te verhuizen. Eerst lag hun woning in Dudzele, later in Oostkerke en uiteindelijk Groot-Damme. Marcel liep daar school en ging vervolgens studeren bij de Broeders Xaverianen in Heist. Na zijn studies werkte hij thuis als landbouwer. Ook vervulde hij gedurende anderhalf jaar zijn legerdienst. Marcel is zijn hele leven landbouwer geweest.

José werd geboren in Brugge op 12 juli 1929. Zij groeide op in een gezin met zeven kinderen. Ook haar vader was landbouwer en het gezin woonde in Westkapelle (Schapenbrugge). José bracht daar haar jeugd door en liep er ook school. Vervolgens studeerde ze verder bij de Maricolen in Brugge en de L’Hermitage in Duinbergen. Na haar studies hielp ze thuis en na haar huwelijk nam ze de taak van huisvrouw op zich.


Marcel en José huwden op 9 september 1953 in Westkapelle. Het koppel kreeg zes kinderen en drie achterkleinkinderen. José volgt kookles en naaide vroeger veel. Ook ging het echtpaar vroeger vaak fietsen. Vandaag zijn ze lid van OKRA, K.V.L.V. en Ziekenzorg.