14.12.07

Met rust, maar lang niet uitgeblust

Burgemeester Lippens heeft kort voor de middag, in de Alfred Verwee Zaal in het stadhuis van Knokke, de leden van het gemeentepersoneel gehuldigd die in de loop van het jaar met pensioen gingen. In totaal verlieten 8 personeelsleden de dienst: 7 mannen en één dame. Ze ontvingen uit handen van de burgervader het traditionele afscheidsgeschenk: een horloge en een boeket bloemen. Onder de mensen die met rust gingen bevond zich Wilfried Van Es, de eerste voorzitter van Radio Dynamo en Radio Blankenberge. Daarnaast ook de voormalige brandweercommandant Guy Dendooven, die als fervent zeiler kort geleden door z’n manschappen reeds bedacht werd op een oerdegelijke zeiljas. Later op de dag werden in het stadhuis ook nog brevetten van gemachtigd opzichter uitgereikt aan 65 leerkrachten.

Gehuldigden


Nicole Brouckaert, coördinator Personeelsdienst
Roger De Backere, directeur gemeentelijke basisschool Het Anker
Guy Dendooven, kapitein-bevelhebber brandweer
Stephan Desmedt, technicus Waterbedrijf
Rigobert Dewaele, technicus TUD
Johnny Goegebeur, ploegleider TUD
Wilfried Van Es, zaalwachter Cultuurcentrum
Eddy Welvaert, technicus TUD